Рівень 5 Терапевт з йоги

 • Сертифікований професіонал з йоги
 • Назва сертифікації: Терапевт з йоги
 • Короткий опис: Можливість працювати разом із сертифікованим лікарем або сертифікованим консультантом із йоги для проведення йоготерапії при будь-яких розладах

Вимоги/Прийнятність

 • Вимоги/Прийнятність: Відкритий для всіх кандидатів, критерії прийнятності відсутні. Право на участь підтверджується Інститутом після особистої співбесіди.
 • Мінімальний вік: Вікових обмежень немає
 • Особисті якості: Робота потребує, щоб людина мала хороші комунікативні навички, навички розпоряджатися часом та здатність розуміти мову тіла слухачів. Робота потребує, щоб людина мала такі ключові якості, як самодисципліна, упевненість, зрілість, терпіння, співчуття, активне слухання, розпоряджання часом, емпатія, вільне володіння мовою, здатність будувати теплі стосунки, доброзичливість і відкритість, довіра тощо.

Режим навчання

 • онлайн та офлайн (теоретичне й практичне навчання здійснюється в змішаній формі, як онлайн, так і офлайн)

Тривалість курсу

 • Тривалість курсу: Теорія: 400 годин Практика: 400 годин Усього: 800 годин
 • Не менше 800 годин (контактна програма 100 годин на тему анатомії та фізіології)

Мова навчання і складання іспиту

 • Мова навчання і складання іспиту: англійська, українська або російська

Вартість

 • Вартість: 1000.00 USD (Вартість включає: вступний та реєстраційний внесок, навчальний матеріал, теоретичне та практичне навчання, сертифікат про закінчення курсу та бланк успішності, зарахування до Ради із сертифікації йоги, екзаменаційний внесок та видачу сертифікату)

Навчальний план

 • Теорія:
 • Частина 1 Йога та людське тіло
 • Анатомія та фізіологія:
 • 1.1 Скелетно-м’язова система:
  • М’язи (класифікація, гістологія, властивості кожного типу, поділ). Механізм скорочення м’язів (коротко). Нервово-м’язова передача (коротко). Зв’язки, сухожилля, типи кісток скелета, структура та функції. Хребетний стовп. Суглоби (види, структура, функції).
 • 1.2 Кров та імунна система:
  • склад кров’яних тілець (червоні к.т., білі к.т., кров’яні пластинки). Плазма, гемоглобін (згортання крові та антикоагулянти). Групи крові та їх значення. Лімфатична система. Імунітет (види та механізми).
 • 1.3 Серцево-судинна система:
  • анатомія серця та кровоносних судин. Іннервація серця. Властивості серцевого м’яза. Регуляція серцевого циклу та кровообігу. Серцевий викид. Тиск крові.
 • 1.4 Дихальна система:
  • анатомія (загальна та гістологічна). Механізм  дихання,газообмін, оцінка легеневої функції. Об’єм легень. Регуляція дихання.
 • 1.5 Травна система:
  • анатомія (загальна та гістологічна). Механізми секреції слини, шлункового соку, соку підшлункової залози, жовчі, кишкового секрету; роль цих секретів у перетравленні їжі, абсорбція, асиміляція та формування калових мас.
 • 1.6 Видільна система й терморегуляція: анатомія (загальна та гістологічна). Функції ниркових клубочків та ниркових канальців. Виділення та склад сечі. Будова та функції шкіри. Регуляція температури тіла.
 • 1.7 Ендокринна система:
  • анатомія (загальна та гістологічна). Щитоподібна залоза. Паращитоподібна залоза. Надниркові залози. Гіпофіз. Острівці Лангерганса. Функція тиреоїдного та паратиреоїдного гормону, вплив гіпо- та гіпер активності на організм. Гормони надниркових залоз, їх дія та вплив гіпо та гіпер активності на організм. Гормони гіпофіза, їх дія та вплив гіпо- та гіперактивності на організм. Роль інсуліну в метаболізмі глюкози.
 • 1.8 Органи чуття:
  • анатомія очей (гістологія сітківки, функція рогівки, фізіологія зору та акомодації). Нюх, слизова оболонка носа. Язик, смакові рецептори. Вухо (механізм слуху та функція напівколових канальців).
 • 1.9 Репродуктивна система:
  • анатомія (загальна характеристика та історія репродуктивної системи чоловіків). Сперматогенез. Жіноча репродуктивна система. Гормони яєчників. Менструація. Вагітність. Пологи. Лактація.
 • 1.10 Нервова система:
  • анатомія (загальна). Мозок, мозочок, спинний мозок. Гістологія. Нерв (будова та властивості нейронів). Потенціал дії. Фактори поширення й фактори впливу. Класифікація нейронів та нервових волокон. Рецептори та рефлекторні дуги. Функції та важливі зв’язки мозку, мосту, довгастого мозку, таламуса, гіпоталамуса, мозочка. Автономна нервова система. Симпатична та парасимпатична (анатомія і функції)
 • 1.11 Гомеостаз:
  • поняття гомеостазу. Регуляторні системи організму. Характеристика регуляторних систем. Фізіологічні основи взаємодії тіла й розуму.
 • Анатомія та фізіологія:
  • Вивчення когнітивних процесів. Вищі психічні процеси, почуття та емоції, розумові здібності й особистість. Порівняльне дослідження цілісної особистості за йогою та сучасною психологією. Її значення, визначення та природа свідомості, як описано у Ведах, Упанішадах, Бхагвад Гіта, Йогасутра та Йогавашіштха. Духовний та науковий підхід до людської свідомості.
  • Методи піднесення людської свідомості за йогою: Бхактійога, Джнанйога, Кармайога, Мантрайога, Аштангайога, Хатха йога.
 • Йога та дієта:
  • Концепції і типи дієт у традиційних текстах йоги. Поняття про їжу та харчування, її компоненти, поняття про здоров’я та недоїдання, оцінка стану харчування, знання терапевтичних модифікацій нормальної дієти, складання терапевтичних карт для особливих груп / пацієнтів, роль дієти за йогою в здоров’ї та хворобах.
 • Частина 2 Основні принципи йоготерапії
 • 2.1 Поняття йоги та здоров’я в традиційних індійських системах медицини, таких як аюрведа, натуропатія та сидха, системи медицини, переваги та обмеження цих систем стосовно йоги та здоров’я.
 • 2.2 Концепція здоров’я за йогою: значення та визначення, концепція Адхі та В’ядхі, її роль в профілактиці охорони здоров’я: Хейамдукхаманагатам Тапатраяс, Клешас та Анатр’яс.
 • 2.3 Концепція Тригун, Панча-махабхутас, Панча-прана та Панча Кошас.
 • 2.4 Роль позитивного ставлення в йозі (Майтрі, Каруна, Мудіта та Упекша) для здорового життя, концепція Бхавас та Бхаванас відносно здоров’я та благополуччя
 • 2.5 Концепція Аахара, Віхара, Аачара та Вічара.
 • 2.6 Роль Шуддхі Пракрія у профілактичних та лікувальних аспектах йоготерапії: Карма Шуддхі (Яма, Ніяма), Гата Шуддхі (Шат-карма), Снаю Шуддхі (Асана), Прана Шуддхі (Пранаяма), Індрія та Мано Шуддхі (Пратьяхара), Мана, Будді, Ахамкар, ЧіттаШуддхі (Дхарана, Дх’яна та Самадхі).
 • Частина 3 Застосування йоготерапії в традиційних текстах йоги
 • 3.1 Бхагавадгіта: визначення йоги в Бхавадгіта, її відношення до йоготерапії, концепція Самкх’я Йога в Бхавадгіта, важливість Бхавадгіта як узагальнення йоги,концепція Стхіта Праджна, етапи та її характеристика. Концепція Атман (Пуруша) та Джіватман у Бхавадгіта. Концепція Параматман (Пармешвар або Пурушоттам), як описано в Бхавадгіта. Концепція світу (Джагат, Самсар), як описано в Бхавадгіта. Концепція психотерапії Бхавадгіта при різних психічних розладах, таких як депресія, тривожність тощо. Значення Йогасадхана, Кармайога, Джнана Йога, Дх’яна Йога та Бхакті Йога в Бхавадгіта. Концепція та класифікація Ахара, її роль в Адх’ятма Садхана, як описано в Бхавадгіта. Концепція Тригуна в контексті Бхавадгіта, важливість Бхавадгіта в повсякденному житті.
 • 3.2 Патанджала йога Сутра: застосування й розуміння Патанджала йога та особистісного розвитку. Природа провидця в чистому вигляді, концепція Вріттіс: природа, класифікація, визначення, методи контролю чітта вріттіс (Абх’яса та Ваіраг’я). Ішварапранідхана – засіб для досягнення Самадхі, визначення та цінність Ішвара. Чіттавікшепа, Чіттапрасадана та їх похідні, Самадхі та її класифікація, Сабіджасамадхі, особливість Нірвічара, Ртхамбарапраджна, Нірбіджасамадхі; значення Сам’яма та її застосування, Парінамавад, Дхарма та Дхармі, Парінаман’ятева, Сам’яма про Парінаматрая, знання бхутарута, Парачіттаджнана, Антардхана. Апарантаджнана, Сам’яма про Маітрі, Сур’я, Чандра, Набхічакра, Кантхакупа, Каурманаді, Мурдхаджйотхі, Пратібха, Хрдая, Свартха, Удана, Самана та їх переваги. Досягнення дів’яшротра, Акашагамана, Бхутаджая, Анімаді сіддхі, Індріяджая, Кая Джая, Сарважнатва. Концепція Каівал’я в Патанджалі йога Сутра, Каівал’я, Сіддхі,  Джатьянтарапарінама, Нірманачітта. Карма, Васана, Смріті та Самскара
 • 3.3 Йога Вашіштха: концепція йоги; вступ та основні моменти Йога Вашіштха, визначення йоги та її відношення до Йога Вашіштха; концепція розуму: світпроєкція розуму; Манах Прашаманах упаях Йога: контроль розуму через абх’яса (практика) та ваіраг’я (безстрасність); концепція Джнана: Джнана Саптабхуміка, важливість знання й типи знання, управління розумом та емоціями, збільшення сили дискримінації (Вівека); Прана та Пранаяма: контроль дихання; історія Какабхушанда, розуміння концепції Адхі та В’ядхі; концепція Прана та Пранаяма; концепція Самадхі та Мокша: хороші асоціації; саморозвиток; розвиток Сатваґуна (хороші якості), восьмичасна медитація.
 • Частина 4 Фізіологічні та психологічні ефекти практик Хатха йога
 • 4.1 Шаткрія, Стхула та Сукшмав’яяма Крія: фізіологічні переваги стхула та сукшмав’яям для людського тіла при підготовці до практики йоги. Знання стхула та сукшмав’яям для різних частин тіла; огляд дифузії, осмосу, активного транспорту через клітинну мембрану; важливість використання солі під час практик шаткрія. Тонічність розчинів, таких як гіпотонічний, гіпертонічний та ізотонічний, вплив цих розчинів на фізіологію; вплив крія на ШКТ та фізіологію дихання; перистальтика та механізм її дії, вплив Крія на посилення перистальтики; відкриття та закриття сфінктера; роль Крія для нормального функціонування сфінктера; механізм дії практик Крія в активації блукаючого нерва, вплив Крія на слизову шлунка в травній системі; розвиток негативного тиску та його вплив на фізіологію тіла.
 • 4.2 Асана: фізіологія вправ, Асана – типи й категорії; скелетно-м’язова система та задіяні механізми; вплив практик йоги в налагодженні внутрішнього середовища організму, механічний вплив Йогасана; психосоматичний механізм; механізм впливу шести типів Йогасана: розтягування; повертання; зміцнення; перевертання; здавлювання; рівновага, взаємне гальмування та іннервація. Концепція витрат енергії та роль практик асана в енерговитратах.
 • 4.3 Пранаяма: механізми дихальної системи та газообміну, регуляція дихання,психофізіологічний вплив Пранаяма: зміна співвідношення кисню та вуглекислого газу в нашому організмі; уможливлення дихання різними групам м’язів; Пранаяма як повітронаповнювач; рефлекторний вплив на симпатичну та парасимпатичну нервову систему; роль Пранаяма на функціонування легень. Роль Пранаяма та інших практик йоги на еластичність. Коефіцієнт перфузії вентиляції, альвеолярна вентиляція, об’єм мертвого простору та хвилинна вентиляція. Нейрофізіологічний механізм Кевала, Антар та Бахіркумбхака.
 • 4.4 Медитація: різні види медитацій та їх вплив на центральну й периферичну нервову систему. Різні види медитацій та їх вплив на серцево-судинну й дихальну системи, нервово-м’язова фізіологія. Медитація та її вплив на розслаблення всіх систем тіла
 • 4.5 Мудра та Бандха: нервові рефлекси. Пропріоцептивне нервово-м’язове стимулювання; вплив Бандхас на суглобові комплекси; центральна бандхас і спільна активація протилежних м’язів у спинномозкових суглобових комплексах. Джаландхарабандха ефекти на суглобові комплекси шиї. Уддіянабандха ефекти на комплекси верхніх суглобів. Мулабандха для суглобових комплексів попереку; ізометрична м’язова активація та Бандхас; синергічна м’язова активація під час практик Бандха. Навадвара та її роль у йозі; принципи, що лежать в основі практики Мудра; мембранний потенціал спокою; передача нервового імпульсу; роль нервово-психологічної взаємодії та її імпульсів у фізіології тіла; секреція нейромедіатора в мозку; роль мудра та її фізіологічні функції тіла
 • Практика
 • Частина 1 Демонстраційні навички
 • 1.1 Читання гімнів і мантр,Концепція та короткий вступ до Пранав і гімнів • Читання Пранав та Сохам джапа • Читання Пратах-смаран, Дх’яна мантра, Пранаяма Мантра, Асана Мантра, Шанті Мантра.
 • 1.2 Шаткарма: демонстраційна здатність виконання шаткарма (очищувальний процес) Вамандхауті, Вастрадхауті, Дандадхауті, • Неті (Сутра та Джал ), • Капалбхаті, Агнісара, • Наулі. • Лагху та Пурнашанхапракшалана
 • 1.3 Сукшма В’яяма, Стхула В’яяма та Сур’янамаскар Учаран-стхал-таттавішудхічакрашудхі • Будхітатадрітішаківікасака • Медхашактивікасака • Капольшактивікасака • Грівашакті вікасак • Вакшастхальшактивікасака (І та ІІ) • Катішактівікасака (І,ІІ,IV,V) • Джангхаскатівікасака (I,II) • Піндалішкавітівікасака • Хрідгаті та сарвангупушті. • Сур’я Намаскар, Свамі Дхірендра Брахмачарі та її варіації.
 • 1.4 Йогасани Стояча Йогасана: Тадасана, Ардхакрасана, Врікшасана, Падахастасана, Веербхадрасана та її варіації, Гарудасана, Паривртатріконасана, Паршаконасана. • Сидяча Йогасана: Пасхімоттанасана, Ваджрасана, Суптавайрасана, Вакрасана, Гомухасна, Маріч’ясана, Ардхаматсьєндрасана, Уттанмандукасана, Сасакасана, Устрасана, Дандасана, Мандукасана, Курмасана, Куккутасана, Бхадрасана • Лежача з нахилом Йогасана: Макарасана, Бхуджангасана, Салабхасана, Дханурасана • Лежача на спині Йогасана: Уттанападасана, Ардхахаласана, Халасана, Чакрасана, Сарал Матсясана, Матсясана, Паванмуктасана та її варіації, Наукасана, Шавасана, Сетубандхасана, Сарвангасана • Перевернута Йогасана: Сіршасна та її варіації.
 • 1.5 Пранаяма: знання та демонстраційна здатність виконати такі практики: Усвідомлене дихання • Секційне дихання, • Анулома Вілом • Надішодхана Пранаяма. Сур’я Бхеді та Чандрабхеді Пранаяма • Уджаї пранаяма та Бхастріка пранаяма • Сіталі Пранаяма та Ситалі Пранаяма
 • 1.6 Медитація: знання та демонстраційна здатність лікувати на фізичному, ментальному рівні, рівні Прана та свідомому рівні за допомогою зазначених нижче практик: Аджапа джапа • Йога Нідра • Дхарна • Ом Медитація, Віпасана та прекшадх’яна
 • 1.7 Багдхи та Мудра: знання та демонстраційна здатність виконати такі практики: • Джаландхара бандха, уддіяна бандха та моол бандха, Махабандха. Махамудра, Бхайраві мудра, Йоні мудра, шамбхаві мудра та шандмухі мудра 1.8 Консультування з йоги: вступ до консультування, природні підходи та виклики. Підхід до консультування. Зміна ставлення до йоги за допомогою індивідуального консультування. Методи йоги та психології. Усунення шкідливих наслідків конфлікту та фрустрації. Психологія йоги для пристосовування: психологічне, філософське консультування та консультування з йоги; відновлювальні заходи. Дія в релаксації – секрет Карма Йога; психофізіологічні ефекти та користь для здоров’я Пранаяма, Шаткарма; Бандха та Мудра ; психофізіологічні ефекти та користь для здоров’я медитації.
 • Частина 2 Терапевтичні навички – Терапевтичне управління за допомогою йоги при різних розладах
 • 2.1 Роль практик йоги при різних розладах опорно-рухового апарату, таких як біль у спині, біль у шиї, артрит, фіброміалгія та м’язова дистрофія; роль дієти йоги при розладах опорно-рухового апарату
 • 2.2 Роль практик йоги при різних розладах дихальної системи, таких як бронхіальна астма, бронхіт, алергічний риніт, апное сну та синусит; роль дієти йоги при розладах дихальної системи
 • 2.3 Роль практик йоги при різних розладах серцево-судинної системи, таких як гіпертонія, атеросклероз / ішемічна хвороба серця, стенокардія / інфаркт міокарда; роль дієти йоги при розладах серцево-судинної системи.
 • 2.4 Роль практик йоги при різних розладах нервової системи, таких як мігрень, головний біль, цереброваскулярні порушення, епілепсія, хвороба Паркінсона, порушення слуху; роль дієти йоги при розладах нервової системи.
 • 2.5 Роль практик йоги при різних розладах травної та видільної систем, таких як диспепсія, гіперацидність, пептичні виразки, запор, геморой та синдром подразненого кишечника; роль дієти йоги при розладах травної та видільної систем
 • 2.6 Роль практик йоги при різних акушерських та гінекологічних розладах, таких як порушення менструального циклу (менструальні судоми, дисменорейний, передменструальний синдром), синдром полікістозних яєчників (СПКЯ), гіпертонія, спричинена прееклампсією або вагітністю (ІГС), менопаузний дискомфорт (тривога, дратівливість, безсоння, припливи); роль дієти йоги при акушерських та гінекологічних розладах
 • 2.7 Роль практик йоги при різних ендокринних та метаболічних розладах, таких як цукровий діабет, розлади щитоподібної залози, ожиріння та метаболічний синдром; роль дієти йоги при ендокринних та метаболічних розладах.
 • 2.8 Роль практик йоги при різних психологічних та психічних розладах, таких як обсесивно-компульсивний розлад, посттравматичний стресовий розлад, депресія, тривога, шизофренія, розлад дефіциту уваги та гіперактивність; роль дієти йоги при психологічних та психічних розладах.
 • 2.9 Роль практик йоги при різних проблемах похилого віку, таких як деформація хребта, втрата координації, дисбаланс, неправильна схема ходи, стрес, хвороба Альцгеймера, депресія та зниження всіх фізіологічних функцій; роль дієти йоги в похилому віці.
 • Частина 3 Навички оцінювання
 • 3.1 Антропометричні виміри: вага, зріст, висота очей, Індекс маси тіла, площа поверхні тіла, висота плечей, висота ліктя, обхват голови, обхват шиї, середній обхват плеча, обхват грудей, обхват талії, обхват стегон, відношення талії до стегон, вимірювання процента жиру.
 • 3.2 Фізіологічні показники та клінічне обстеження: знання клінічного обстеження, частоти серцевих скорочень, частоти пульсу та частоти дихання.
 • 3.3 Знання ефектів Йогасана (лежача, сидяча, стояча позиції), сур’янамаскар, Пранаяма та медитації на людське тіло. Спірометрія, знання рефлексів, вимірювання сили м’язів. Вимірювання життєздатності. Запис ЕКГ, ЕЕГ, ГСР та дихання.
 • 3.4 Фізичні виміри: вплив фізичних вправ, холодного стресу та зміни постави на артеріальний тиск та частоту пульсу, вимірювання сили й гнучкості м’язів.
 • 3.5 Розуміння м’язової фізіології за допомогою моделі / діаграми та її практичне застосування в Асана.
 • 3.6 Знання COG, LOG, BOS в Асана (у сидячій, стоячій, лежачій, балансуючій асані)
 • 3.7 Знання біомеханіки поз йоги

Заява про вступ до інституту

 • 4.1 Подача заявки
 • Встановлений зразок анкети заповнюється та подається до Інституту.
 • Заявка заповнюється англійською, українською або російською мовою.
 • Заявку можна заповнити онлайн за посиланням https://guru1.org/application-for-admission/
 • Разом із заповненою анкетою додаються скан-копії таких документів:
 • Фото паспортного розміру
 • Документи, пов’язані з навчанням та досвідом у практиці йоги Рекомендаційний лист (за наявності)
 • Інститут гарантує, що особиста інформація кандидата не буде використана для публічного або неправомірного використання, а лише для здійснення навчального процесу та видачі сертифікату. Уся конфіденційність зберігається.
 • 4.2 Зарахування та видача ідентифікаційної карти
 • Після отримання заповненої анкети
 • З кандидатом організовується онлайн або особиста співбесіда.
 • Мета співбесіди – оцінити Ваші здібності, талант та глибину знань з йоги.
 • Співбесіду проводить керівництво Інституту та викладачі/інструктори.
 • У разі потреби та обґрунтованості ухвалюється рішення щодо «Звільнення від навчальних годин»
 • На основі цього рішення може бути зменшено тривалість та вартість курсу.
 • Кандидат інформується через електронну пошту про позитивне чи негативне рішення Інституту щодо зарахування його як студента.(Рішення Інституту є повним та остаточним і не може бути оскаржене будь-яким законним способом, Інститут може пояснити або не пояснювати причину рішення, а також має право змінити своє рішення)
 • У разі позитивного рішення Інституту.
 • Підписується договір між Інститутом та кандидатом.
 • (Договір можна завантажити за посиланням www.xxxxxx.vvvv, Договір можна підписати у друкованому або відсканованому вигляді.
 • Кандидат сплачує певну суму згідно з договором.
 • Видається ідентифікаційна карта (роздрукована копія), і кандидат зараховується як студент.
 • Розклад і навчальний процес
 • Студент має власний кабінет на сайті Інституту, де доступний розклад теоретичних і практичних занять, бібліотека, навчальні матеріали, важливі дати, журнал відвідуваності, бланк оцінок, оголошення, повідомлення тощо.
 • Подібний кабінет мають викладачі та інструктори.

Видача сертифікату про закінчення курсу

 • Після завершення курсу видається електронна копія (версія для друку) «Завершення курсу» разом із переліком оцінок.

Спосіб складання іспиту

 • Спосіб складання іспиту: Офлайн, фізична присутність кандидатів є обов’язковою як для теоретичної, так і для практичної складової іспиту. Має бути проведена контактна програма з анатомії та фізіології тривалістю 100 годин.

Складання іспиту Ради із сертифікації йоги

 • 5.1 Порядок подання заявки на сертифікацію професіоналів з йоги. 
 • Оцінювання та тестування навичок професіоналів з йоги базується на програмі, затвердженій Радою із сертифікації йоги для різних сертифікацій.
 • Оцінювання професіоналів з йоги за всіма типами сертифікації, крім Волонтера з йоги, проходить у два етапи – теоретична та практична частина.
 • Оцінювання професіоналів з йоги, які сертифікуються за програмою Волонтер з йоги, здійснюється лише на основі навчання.
 • 5.2 Теоретичний іспит 
 • Кількість запитань порівну розподіляється на всі розділи/підрозділи, зазначені в програмі.
 • Теоретичний іспит ґрунтується на питаннях об’єктивного типу і складається із запитань з множинним вибором (ЗМВ).
 • Теоретичний екзаменаційний лист професіоналів з йоги є двомовним: англійською та українською, англійською та російською або англійською та іншою мовою
 • Кандидати позначають відповіді на аркуші з оптичним зчитуванням міток (ОЗМ).
 • Якщо у запитанні, поставленому українською, російською чи іншими мовами, виявлено помилку, правильним вважається запитання англійською мовою.
 • Якщо в бланку з питаннями виявлено помилку, його передають до компетентного органу відповідної установи і компетентний орган має розглянути дане питання та вжити необхідних заходів та/або ухвалити рішення щодо пільгових балів.
 • Теоретичне запитання оцінюється в 1 бал. На теоретичному іспиті немає негативних оцінок.
 • Кандидат повинен повернути бланк із запитаннями та аркуш з оптичним зчитуванням міток (ОЗМ) наглядачу/відповідальній особі після закінчення роботи та/або після іспиту.
 • 5.3 Тестування практичних навичок 
 • Під час практичної складової кожен кандидат оцінюється не більше однієї години. Однак тривалість практичного оцінювання залишається на розсуд експерта, щоб завершити перевірку навичок протягом максимального часу, зазначеного вище.
 • Практичне тестування включає демонстрацію, навички викладання, терапії, оцінювання, застосування знань та досвід роботи відповідно до категорій сертифікації.
 • Професіонали з йоги мають показати перед екзаменатором свій досвід у проведенні навчальної програми. Кандидат повинен показати свій звіт разом із фотографією проведеної ним навчальної програми та формою зворотнього зв’язку для набуття досвіду як тренера . Професіонали з йоги мають надати інформацію про набутий досвід у встановленому форматі.
 • 5.4 Схема оцінювання:
 •  Схема оцінювання за різними видами сертифікації виглядає таким чином:
 • 5.5 Кваліфікаційний іспит: 
 • Кандидат повинен отримати кваліфікаційні бали окремо як із теорії, так і з практики.
 • Якщо отриманий бал – десяткове число, його потрібно округлити до більшого значення.
 • Кандидат не склав іспит, якщо не впорався з теоретичною або практичною його частиною.
 • Якщо кандидат присутній на теоретичному іспиті, але не може бути присутнім або не з’явився на тестування практичних навичок, він/вона завчасно повідомляє Інститут про повторне практичне тестування у певну заплановану дату разом із поважною причиною/неминучими обставинами. Якщо кандидат не зможе цього зробити, вважається, що він/вона не склав/ла іспит. Інститут може розглянути клопотання кандидата у виняткових випадках.
 • Якщо кандидат отримав кваліфікаційні бали на практичному іспиті, але не набрав достатню кількість балів на теоретичній частині, він/вона може повторно з’явитися на теоретичний іспит лише один раз протягом 3 місяців з моменту оголошення результатів. Кандидат повинен сплатити встановлений екзаменаційний/оцінювальний внесок закладові для проведення теоретичного іспиту.
 • Якщо кандидат отримав кваліфікаційні бали з теорії, але не впорався з практичною частиною, вважатиметься, що він/вона не склав/ла іспит. У цьому випадку кандидат повинен подати заявку на сертифікацію як новий кандидат. Кандидат має сплатити повну суму за оцінювання за рішенням Інституту. Він не повинен сплачувати вступний внесок за певні види сертифікації. Його/її унікальний реєстраційний номер дійсний протягом усього життя.
 • 5.6 Повторна перевірка балів:
 • Якщо кандидат не задоволений результатом, він/вона звертається до Інституту з проханням про повторну перевірку теоретичного бланку відповідей (ОЗМ) протягом 15 днів з дати оголошення результату.
 • Повторна перевірка обмежується повторним підрахунком балів.
 • Якщо кандидат все ще не задоволений, він/вона може звернутися до Інституту з проханням повторно перевірити бланк відповідей у його/її присутності. Інститут оформляє аркуш ОЗМ та бланк із питаннями в присутності екзаменатора після отримання встановленого збору.
 • Кандидат сплачує Інституту встановлений збір за повторну перевірку. Запит про повторну перевірку бланка відповідей буде розглянуто після отримання необхідного внеску.
 • У жодному разі кандидат не має права брати із собою бланки із запитаннями/аркуш ОЗМ або його копію.
 • Відповідь Інституту надійде протягом 30 днів з дати запиту про повторну перевірку.
 • 5.7 Видача/повторна видача сертифікату:
 • Кандидатам, які успішно склали іспит, Радою із сертифікації йоги видається сертифікат та ідентифікаційна карта з унікальним номером.
 • Кваліфікованим кандидатам видається Сертифікат у паперовій формі. Видані сертифікати матимуть унікальний номер і QR-код із підтримкою безпеки.
 • Кандидат, що склав іспит, зможе завантажити цифровий сертифікат через свій логін, як тільки він буде доступним.
 • Кандидати, які успішно склали іспит, можуть подати запит до Інституту щодо переоформлення сертифікату. Кандидат повинен сплатити збір за переоформлення сертифікату.
 • 5.8 Термін дії сертифікату:
 • Термін дії сертифікату відраховується з дати оголошення результату. Термін дії сертифікату 5 років.
 • 5.9 Поновлення сертифікату :
 • 5.9.1 Кандидат, сертифікований за різними типами сертифікації, має долучитися до програми Неперервної освіти з йоги (CYE) для поновлення свого сертифіката.
 • 5.9.2 Сертифіковані професіонали з йоги мають долучитися до програми неперервної освіти з йоги (CYE) до закінчення терміну дії сертифікату для його поновлення.
 • 5.10 Розклад іспитів:
 • Дата проведення іспиту оголошується не менше ніж за 30 днів до його проведення, про що студенти інформуються електронною поштою або через веб-сайт.
 • Місце проведення іспиту оголошується не менше ніж за 30 днів до його проведення, про що студенти інформуються електронною поштою або через веб-сайт.
 • Теоретична та практична частина іспиту проводиться в Києві, Україна.
 • Дотримуються всі правила, положення, норми та вказівки Ради із сертифікації йоги.
 • 5.11 Порядок подання заявки на сертифікацію професіоналів з йоги
 • 5.11.1 Заповнення анкети :
 • Заявник заповнює онлайн-форму заявки на веб-сайті Ради із сертифікації йоги через Інститут
 • Реєстрація здійснюється Радою із сертифікації йоги. Після успішної реєстрації кандидату буде надано унікальний реєстраційний номер, дійсний протягом усього життя, який буде рекомендацією для будь-яких майбутніх потреб.
 • Заявнику видається карта допуску
 • Гарантується, що Рада з сертифікації йоги отримає встановлені збори.
 • Журнал відвідування студентів, бланк оцінок та інші документи подаються до Ради із сертифікації йоги
 • 5.11.2
 • Скасування / призупинення / позбавлення права на сертифікацію професіоналів з йоги Радою із сертифікації йоги
 • Якщо кандидат порушить правила під час іспиту, його заявку буде відхилено.
 • Якщо вказана інформація у формі заявки виявиться недостовірною в будь-який момент часу, кандидата буде відсторонено від сертифікаційного іспиту професіоналів з йоги на 3 роки
 • Якщо під час іспиту буде виявлено будь-які неправомірні дії, кандидату протягом 3 років буде відмовлено в сертифікації професіоналів з йоги, яка проводиться Радою із сертифікації йоги.
 • 5.11.3 Присутність на оцінюванні / іспиті
 • Кандидат з’являється на теоретичний і практичний іспит у виділеному екзаменаційному центрі приблизно за годину до запланованого часу.
 • Кандидат не допускається до іспиту, якщо він/вона прибув до центру через 15 хвилин від запланованого часу.
 • Запити від кандидата про зміну місця/дати іспиту після видачі карти допуску, як правило, не розглядаються. У виняткових випадках оцінювальний орган може розглянути такий запит, ухвалюючи рішення на власний розсуд.
 • Запити від кандидата про зміну місця/дати іспиту після видачі карти допуску, як правило, не розглядаються. У виняткових випадках оцінювальний орган може розглянути такий запит, ухвалюючи рішення на власний розсуд.
 • Кандидату буде видано карту допуску щонайменше за тиждень до іспиту.
 • Кандидат може завантажити карту допуску з веб-сайту Ради із сертифікації йоги через свій логін ID.
 • Якщо кандидат не отримав карту допуску за тиждень до іспиту, він/вона має звернутися до Інституту.
 • Для участі в іспиті кандидат повинен мати з собою карту допуску, дійсну ідентифікаційну карту, ручку тощо.
 • 5.11.4 Оголошення результату:
 • Результати іспиту оголошуються протягом 30 днів з дати проведення іспиту.
 • Кандидат може переглянути результати на сайті Ради із сертифікації йоги, а також на сайті Інституту.
 • Кандидат може переглянути та завантажити свій результат.
 • 5.11.5 Скарги / обговорення / процес запиту:
 • Кандидат може звернутися до Інституту зі всіма видами запитів, що стосуються сертифікації, іспиту, карти допуску, оголошення результату, сертифікату тощо.
 • Якщо кандидат не задоволений відповіддю Інституту або не може отримати необхідну інформацію, він/вона може зв’язатися з Радою із сертифікації йоги, додавши деталі питання до установи.
 • 5.11.6 Видача сертифікату
 • Кандидат має набрати не менше 70% балів з теорії та практики (окремо), щоб отримати кваліфікацію/скласти іспит. Однак максимум 5% пільгових балів може бути додано до теоретичної або практичної частини тим, хто отримує кваліфікацію/складає іспит. Відсоток пільгових балів рахується від загальної суми балів з теорії та практики окремо.
 • У разі успішного результату іспиту з теорії та практики Радою із сертифікації йоги видається сертифікат.

Стипендіальні програми

 • Існують стипендіальні програми для студентів. Стипендія визначається відповідно до заслуг, потреб та рекомендацій. Будь ласка, зв’яжіться з деталями.

Співпраця

 • Запрошуємо до співпраці інструкторів/викладачів йоги, школи йоги, центри йоги, федерації йоги, спортивні центри, фітнес-центри, реабілітаційні центри, готелі, спа-центри тощо.

Скарги / обговорення / процес запиту

 • Скарги / обговорення / процес запиту:
 • Кандидат може звернутися до Інституту зі всіма видами запитів, що стосуються сертифікації, іспиту, карти допуску, оголошення результату, сертифікату тощо.
 • Якщо кандидат не задоволений відповіддю Інституту або не може отримати необхідну інформацію, він/вона може зв’язатися з Радою із сертифікації йоги, додавши деталі питання до установи.

Якщо у вас є запитання чи повідомлення, ми будемо раді відповісти, ми тут, щоб допомогти вам. Ви можете зв’язатися з нами по Эл. почта: contact@uaay.org, Телефоны: +38 068 293 0386,+38 093 051 6514( Whatsapp, Viber) або надіславши форму нижче

москва1